Komunita člověčenství

prostor pro ty, kteří se chtějí potkávat s vlastním nitrem a nezapomenout na svou lidskou podstatu

Proč kultivovat člověčenství?

Člověk je jako strom, má korunu, která jde vidět, je rostlá a dobře se rozvíjí. Digitální doba a technologie rozvíjí hlavně naši korunu. Ta reprezentuje rácio, kognitivní kapacity, efektivitu, výkon, plán. V průběhu posledních let jsme ale zapomněli na naše kořeny - ty nás jako lidi vyživují. Naše kořeny se nedají vypočítat ani změřit. Vychází totiž z naší duše, pocitů a impulsů. V digitální době, která kultivuje hlavně korunu našich stromů je potřeba myslet na kořeny více než kdy jindy. Bez kořenů totiž strom uschne, stejně jako usycháme i my lidi


Ale jak a proč si udržet typicky lidské kořenové aspekty - iracionalitu, neefektivitu, spontaneitu nebo intuici v době, která po nás chce hlavně efektivitu, plán, data a předvídatelnost?

To budeme společně v praxi zkoumat - nořit se ke kořenům našeho člověčenství.

Newsletter vám odhalí, jak komunita funguje :)